Lovačka udruga Lisac iz Ravnog osnovana je 15. lipnja 1997. godine u Ravnom. Na osnivačkoj Skupštini bila su prisutna 42 člana Udruge, a kao gosti prisutni su bili tajnik lovačkog saveza Herceg-Bosne gospodin Vlado Bošnjak i gospodin Mirko Čolak ispred kinološkog saveza HZHB.

Lovačka udruga ime je dobila po brdu Lisac koje je dominanta kota na prostoru općine Ravno, a gdje su se prilikom oslobođenja prostora općine vodile žestoke borbe prsa u prsa i gdje je život na oltar domovine položilo nekoliko hrvatskih sinova. U čas na njihovu žrtvu, na najvećoj koti brda podignut je spomenik za poginule branitelje, te je u spomen i vječno sjećanje na njihovu žrtvu, lovačka udruga i dala ime po tom brdu.   

Do početka Domovinskog rata na ovom području djelovalo je lovačko društvo „Popovac“ sa sjedištem u Ravnom koje je do početka rata bilo u sastavu općine Trebinje. Tijekom rata je osnovana općina Ravno, a na čijem području je i osnovana lovačka udruga „LISAC“.

U Domovinskom ratu na ovom su se području vodile žestoke i krvave bitke, te je sve to utjecalo na stanje fonda divljači na našem prostoru.

Nakon formiranja i registracije lovačke udruge, počelo se kontinuirano raditi na obnovi članstva, prijemu novih članova i konsolidaciji lovačke udruge.

Lovačka udruga trenutno broji 140 redovitih članova i 9 počasnih članova, a danas je naša Udruga jedna respektabilna i uspješna organizacija na području općine Ravno.

Preporučamo

Naša adresa

Naša adresa

Vrijeme

 

Foto galerija

Facebook

© 2016 Lovačka udruga Lisac - Ravno. All Rights Reserved.