U lovištu se nalazi slijedeća divljač: srneća divljač, divlja svinja, vuk, lisica, kuna bjelica, jazavac, čagalj, divlja mačka, zec, jarebica kamenjarka, šljuka, prepelica, divlje patke, golub, grlica, liska crna.

KRUPNA DIVLJAČ

Jelen lopatar (Dama dama L.)

jelen od 16. 09. do 31. 01.
košuta i tele od 16. 09. do 31. 01.


Srna (Capreolus capreolus L.)

srndać od 01. 05. do 30. 09.
srna i lane od 01. 10. do 31. 01.


Svinja divlja (Sus scrofa L.)

vepar, nazime od 01. 01. do 31. 12.
krmača i prase od 01. 08. do 31. 12.


Vuk (Canis lupus L.)

mužjak od 01. 01. do 31. 12.
ženka i mladi od 01. 07. do 28. 02.
Veliki tetrijeb od 15. 03. do 31. 05.SITNA DIVLJAČ

Kuna bjelica od 01. 10. do 29. 02.
(Martes foina Ehr.)  
Zec od 01. 10. do 31. 12.
(Lepus europaeus Pall.)  
Jarebica kamenjarka od 15. 09. do 31. 12.
(Alectoris graeca Meissn.)  
Jarebica poljska od 15. 09. do 31. 12.
(Perdix perdix L.)  
Šljuka šumska od 01. 10. do 01. 03.
(Scolopax rusticola L.)  
Prepelica od 01. 08. do 31. 12.
(Coturnix coturnix.)  
Golubovi od 01. 08. do 31. 12.
(Columba spp L.)  
Grlica od 01. 08. do 31. 12.
(Streptoopelia turtur L.)  
Patke divlje od 01. 09. do 01. 03.
(Anas spp.)  
Liska crna od 01. 09. do 31. 01.
(Fulica atra L.)  

Preporučamo

Naša adresa

Naša adresa

Vrijeme

 

Foto galerija

Facebook

© 2016 Lovačka udruga Lisac - Ravno. All Rights Reserved.