Radovi u lovištu tijekom ožujka 2016. godine...

Sukladno Planu rada Udruge za 2016. godine nastavilo se sa radovima na uređenju lovišta. Početkom mjeseca ožujka bila su

lijepa vremena pa je grupa lovaca uređivala lovište na brdu Bratogošcu, prosijecala staze te uređivala pojilišta.

 

 

 

 

 

 

 

Preporučamo

Naša adresa

Naša adresa

Vrijeme

 

Foto galerija

Facebook

© 2016 Lovačka udruga Lisac - Ravno. All Rights Reserved.