Održana sjednica Upravnog odbora...

Dana 12. ožujka 2016. godine u lovačkom domu u Ravnom održana je sjednica Upravnog odbora lovačke Udruge. Sjednici je bilo nazočno 8

članova, dok je jedan član bio opravdano odsutan.

 

 

 

Na sjednici je bio predložen slijedeći dnevni red:

1. Finacijsko izvješće za 2015.godinu

2. Prijedlog financijskog plana za 2016. godinu

3. Izvješće o radu Udruge za 2015. godinu i

4. Razno.

Nakon što je Predsjednik Udruge predložio dnevni red, isti je jednoglasno prihvaćen.

Svi prisutni članovi imali kod sebe na uvid finacijsko izvješće, a nakon što je Tajnik lovačke udruge pročitao i obrazložio sve financijske stavke, Predsjednik Udruge je otvorio raspravu. Nije bilo rasprave te je izvješće jednoglasno prihvaćeno. Isto tako je jednoglasno prihvaćen i prijedlog Finacijskog plana za 2016. godinu kao i izvješće o radu lovačke udruge za 2015. godinu.

Pod točkom razno su predsjednici lovnih jedinica podnijeli svoja izvješća o radu lovnih jedinica, a koja su jednoglasno prihvaćena. Također je prihvećeno nekoliko prijedloga, s kojim će se ići na sjednicu Skupštinu lovačke udruge. Važno je napomenuti da su za slijedeću godinu kao prioritetni predviđeni slijedeći radovi: završetak krova na lovačkoj kući na Bratogošcu, izgradnje lovačke kućice kod Gaica, dovršetak lovačke kuće na Belenićima, kao i završetak lovačke kuće na Trebinji. Za navedene projekte je osiguran novac.

Također je predviđeno da se pokrene postupak oko nabavke divokoza za lokalitet Bjeljave, te je dogovoreno da se naruči lovačka oprema preko lovačke udruge, a s ciljem da svi lovci budu jednolično obučeni. Također je izvršen prijem 10 novih članova u lovačku udrugu, od kojih su 4 člana mlađi od 20 godina što nas raduje i veseli.

Doneseno još nekoliko prijedloga s kojima će se ići na sjednicu Skupštine na usvajanje.

Sjednica Skupštine lovačke udruge predviđena je za dan 16. travnja 2016. gdoine s početkom u 20,00 sati u lovačkom domu u Ravnom.

 

 

Preporučamo

Naša adresa

Naša adresa

Vrijeme

 

Foto galerija

Facebook

© 2016 Lovačka udruga Lisac - Ravno. All Rights Reserved.