Održana je redovita godišnja Skupština...

Dana 23. travnja 2016. godine s početkom u 20,00 sati u prostorijama lovačkog doma u Ravnom, održana je godišnja redovita Skupština lovačke

udruge. Na Skupštini je bilo nazočan 21 član Skupštine od mogućih 30 članova Skupštine, te je Skupština mogla pravovaljano donositi odluke. Zbog spriječenosti predsjednik Skupštine Srećko Oberan nije bio nazočan na istoj, te je zamijenik Boško Ćorak predsjedavao i vodio sjednicu Skupštine. Na prijedlog Upravnog odbora za sjednicu je bio predviđen slijedeći red.

1. Financijsko izvješće za 2015. godinu

2.Prijedlog financijskog plana za 2016. godinu

3.Izvješće o radu lovačke udruge u 2015. godini

4. Razno

Nakon što je predsjedavajući predložio dnevni rad, zatražio je od nazočnih da se izjasne imali tko kakvu nadopunu dnevnog reda, te se za riječ javio Predsjednik udruge Dragan Kulaš i predložio da se prije početka rasprave o dnevnom redu pročita Zapisnik sa prošlogodišnje Skupštine, obrazlažući to potrebom jer pojedini članovi Skupštine točno ne prenose u svojim lovnim jedinicama i svojim kolegama zaključke koje su doneseni i koji su navedeni u Zapisnicima,te je također predložio da se odmah nakon završetka rasprave na Skupštini čitaju zaključci, tako da svi nazočni budu informirani kakvi su zaključci sa Skupštine. Predsjedavajući je stavio nadopunu dnevnog reda i svi su je jednoglasno prihvatili. Nakon što je prihvaćen dnevni red, pristupilo se raspravi po predloženom dnevnom redu. Vezano za točku jedan je pročitano financijsko izvješće, a koji su kod sebe imali svi nazočni, te je po pojedinim stavkama bilo rasprave. Nakon završene rasprave, financijsko izvješće je prihvaćeno jednoglasno. Isto tako je jednoglasno prihvaćen Prijedlog o financijskom planu za 2016. godinu, a o kome nije bilo rasprave. Izvješće o radu lovačke udruge za 2015. godine je podnio predsjednik Udruge , koji je detaljno obrazložio što se sve radilo u navedenom periodu, koji su sve postignuti rezultati, te je u svom izlaganju naveo da se plan za 2015. godinu u potpunosti ostvario, te je kazao da je zadovoljan dinamikom provedenih zacrtanih zadaća i radova koji su se tijekom navedenog perioda realizirali. Nakon izlaganja Predsjednika, predsjedavajući Skupštine je otvorio raspravu o Izvješću, ali se nije nitko od nazočnih javio za riječ. Nakon što je predsjedavajući stavio na glasanja prihvaćanja izvješća, svi su isto prihvatili jednoglasno. Pod točkom razno se najviše raspravljalo jer je na prijedlog Upravnog odbora ponuđeno više prijedloga kao što su: završetak svih započetih radova, a prvenstveno se to odnosi na završetak lovačkih kuća na Belenićima i Trebinji kao i završetak krova na kući u Bratogošcu, te izgradnja kuće u blizini Gaica na kojoj su upravo ovih dana i postavljeni temelji, a za čiju realizaciju su osigurani novci, prijemu novih članova u lovačku udrugu, nabavka divljači na području Bjeljava, nabavka lovačke opreme preko lovačke udruge, a s ciljem da svi članovi-lovci lovačke udruge budu isto uniformirani, nabavka lovačke municije preko lovačke udruge, da se izvrši ocjena trofeja, da se održi tradicionalna lovačka večera , kao i više drugih prijedloga. Navedeni prijedlozi su također prihvaćeni te se tijekom ove godine očekuje njihova realizacija. Na kraju Sjednice je predsjednik lovačke udruge obavijesti nazočne da tijekom ljeta tekuće godine ovom rukovodstvu istječe četvero godišnji mandat i da se prije otvaranja lovne sezone treba održati izborna Skupština na kojoj treba izabrati novo rukovodstvo koje treba nastaviti s rukovođenjem u lovačkoj udruzi. Dogovoreno je da lovne jedinice održe svoje sastanka i da predlože kandidate za rukovodstvo u lovačkoj udruzi. Također je Predsjednik lovačke udruge, zatražio da se javljaju lovci koji bi pohađali tečajeve za lovočuvare i ocjenjivače trofeja, te njihovo polaganje kako bi stekli potrebita zvanja u obavljanju spomenutih zadaća . Po dogovoru će se tijekom ljeta održati izborna Skupština,a o čemu će članstvo putem ove stranice biti pravovremeno izvješteno.

 

 

 

Preporučamo

Naša adresa

Naša adresa

Vrijeme

 

Foto galerija

Facebook

© 2016 Lovačka udruga Lisac - Ravno. All Rights Reserved.