Radovi u lovištu tijekom travnja 2016. godine..

Tijekom mjeseca travnja 2016. godine nastavilo se sa aktivnostima na uređenju lovišta. Ostvarili su se zacrtani ciljevi sukladno Planu aktivnost

i za 2016. godinu te smo nastavili sa prosjecanjem i uređenjem staza, izradili hranilice za sitnu divljač te vršili prihranu divljači.

 

 


 

 

 

Preporučamo

Naša adresa

Naša adresa

Vrijeme

 

Foto galerija

Facebook

© 2016 Lovačka udruga Lisac - Ravno. All Rights Reserved.