Radovi u lovištu tijekom 2015. godine...

Tijekom 2015. godine na području lovačke udruge dosta se radilo. Prosjecale su se lovačke staze u dužini više od 15 kilometara.

Staze su prosjecane na području Bjeljava, Bratogošca, Lisca, Belenića, Zatmorja i Gaica. Takođe, na Bratogošci se zasijavala kultura za prehranu divljači.

Na području Belenića izgradila se nova lovačka kuća u koju je grupa lovaca uložila velike napore oko njene izgradnje. U tijeku se završni radovi oko uređenja iste.

Također, trenutno se pravi put na brdo Lisac koji će koristiti članovi lovačke udruge za svoje potrebe.

Isto tako, napravljena je osmatračnica za praćenje divljači na području Vučjaka, a kupljen je materijal za izgradnju lovačke kuće na području Gaica. Završetak radova oko izgradnje lovačke kuće planira se krajem 2016. godine.

Pored navedenih radova lovci će i ubuduće aktivno sudjelovati u uređenju lovišta.

 

 

Preporučamo

Naša adresa

Naša adresa

Vrijeme

 

Foto galerija

Facebook

© 2016 Lovačka udruga Lisac - Ravno. All Rights Reserved.