Lovačka udruga Lisac registrirana je kod Ministarstva pravosuđa Hercegovačko-neretvanske županije u Mostaru dana 20. veljače 1998. godine pod brojem 03-1-II –UG-06/98.

LU Lisac je dana 10.ožujka 2015. godine zastupana po predsjedniku Udruge Draganu Kulašu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-naretvanske županije-kantona u Mostaru, pod brojem: 11-06-28-2037-18714 potpisala Ugovor o zakupu sportsko-privrednog lovišta „Ravno“ na period od 10 godina.

Lovačka udruga trenutno broji 140 redovitih članova i 9 počasnih članova.

Organi lovačke udruge su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Stegovni sud.

Predsjednik Lovačke udruge: Dragan Kulaš,
Predsjednik Skupštine: Srećko Oberan,
Upravni odbor: Dragan Kulaš, Srećko Oberan, Robert Kulaš, Boško Ćorak, Ivo Burum, Pero Krečak, Vlaho Pjević, Ante Raguž i Srećko Zvono,
Nadzorni odbor: Josip Šijaković, Luka Tomić i Dragan Bender,
Stegovni sud: Dragan Brajković, Stanko Andrić i Martin Vuletić,
Lovočuvari: Jerko Bender i Pero Balić,
Tajnik: Mario Krečak-Tigar

Lovačka udruga se sastoji od 3 lovne jedinice ( I, II, III lovna jedinica).

Predsjednik I (prve) lovne jedinice: Vlaho Pjević,
Predsjednik II (druge) lovne jedinice: Pero Krečak,
Predsjednik III ( treće) lovne jedinice: Robert Kulaš

Preporučamo

Naša adresa

Naša adresa

Vrijeme

 

Foto galerija

Facebook

© 2016 Lovačka udruga Lisac - Ravno. All Rights Reserved.